Willa Leśne Marzenie

logo

Regulamin użytkowania obiektu

Drodzy Państwo!

Bardzo zależy nam, abyście czuli się u nas swobodnie i miło wspominali spędzony u nas czas. Prosimy jednak, byście przez pamiętali, że ten dom ma służyć również tym, co przyjadą po Was i chcielibyśmy, aby oni również byli zadowoleni od pierwszego dnia pobytu.  Niniejszym załączamy regulamin, który obowiązuje w naszym domu, a został stworzony właśnie w celu, abyśmy nie tylko witali się z uśmiechem na ustach, ale również w dobrych nastrojach się rozstawali.

Serdecznie Was prosimy o stosowanie się do poniższych punktów, ponieważ domek jest naszym ulubionym miejscem wypoczynku i chcielibyśmy by służył długo zarówno nam jak i naszym gościom przez długi czas. Jeżeli macie jakiekolwiek propozycje zmian w regulaminie poniżej, jakiekolwiek uwagi do obiektu lub do samego pobytu, prosimy o przedstawianie nam tych uwag – będzie to dla nas bardzo cenna wskazówka, by w przyszłości oferować jeszcze lepszą usługę.

1.   Goście przebywający w domu „Leśne Marzenie”, proszeni są o przestrzeganie zasad bezpiecznego i kulturalnego wypoczynku. Przez cały okres pobytu obowiązuje zasada uszanowania dobrosąsiedzkich stosunków.

2.   W pomieszczeniach obowiązuje całkowity i kategoryczny zakaz palenia!

3.   W domu może zamieszkiwać maksymalnie 11 osób.

4.    Doba trwa od godz. 16:00 w dniu przyjazdu do godz. 10:00 w dniu wyjazdu. W szczególnych przypadkach można ustalić inne godziny z właścicielem obiektu.

5.    Istnieje możliwość przedłużenia pobytu poza okres umówiony, jeżeli poza okresem umówionym nie nastąpiła rezerwacja.

6.    Zakwaterowanie odbywa się na podstawie okazanego dokumentu tożsamości i podpisania stosownej umowy

7.    Najemca nie może przekazywać ani udostępniać domku osobom trzecim; domek nie może być zamieszkany przez większą ilość osób, aniżeli uzgodnioną z wynajmującym

8.     W domku znajduje się komplet pościeli na jeden okres wynajmu

9.    Domki są przekazywane gościom w użytkowanie i odbierane przy wyjeździe przez właściciela. Jeżeli ktoś planuje wyjechać wcześniej, to prosimy zgłaszanie takiej sytuacji, w celu umożliwienia sprawnego odbioru domku przez wynajmującego.

10. Domki są przekazywane posprzątane, teren posesji uprzątnięty i chcielibyśmy, aby w takim stanie były zwracane po zakończeniu pobytu. Szczególnie prosimy o uprzątnięcie terenu po ew. zwierzętach.

11.  Prosimy o segregację śmieci - na posesji znajdują się pojemniki na szkło, butelki PET, a także puszki aluminiowe.

12.  Chcielibyśmy, aby kaucja pobierana na początku pobytu była w całości zwracana po jego zakończeniu. W wyjątkowych przypadkach - jeżeli z winy użytkowników dojdzie do uszkodzeń w domu lub jego wyposażenia, postaramy się potrącić z kaucji tylko tyle, ile będzie konieczne do naprawy uszkodzeń. Kaucja nie jest i nigdy nie będzie dla nas źródłem dodatkowego dochodu.

13. W przypadku spowodowania uszkodzenia wyposażenia/mienia domu „Leśne Marzenie” prosimy Gości o natychmiastowe poinformowanie właściciela, celem umożliwienia dokonania naprawy/wymiany. Uszkodzenia będące wynikiem naturalnego zużycia materiału lub inne - ale wynikające z właściwej eksploatacji są naprawiane na koszt właściciela nieruchomości.

14. W przypadku uwag i zastrzeżeń dotyczących poziomu usług, funkcjonowania urządzeń i wyposażenia domu, czystości i porządku, Gość proszony jest o poinformowanie o tym właściciela.

15. W związku z ponoszeniem przez Rodziców odpowiedzialności za bezpieczeństwo i za wszelkie skutki działań swoich dzieci, zwracamy się z prośbą o wzmożoną opiekę nad nimi.

16. W obiekcie nie musimy się stosować do szczególnego zachowania ciszy w godzinach wieczornych, ale uszanujmy ciszę nocną na zewnątrz w godzinach 22:00‑6:00 oraz to, że inni w sąsiedztwie też przyjechali tu wypocząć.  W porze ciszy nocnej prosimy o zamykanie bramy wjazdowej.

17.  Przebywanie psów na terenie domku dozwolone jest tylko za zgodą właściciela nieruchomości i z ważnym świadectwem szczepień,. Właściciele psów proszeni są o sprzątanie po swoich pupilach oraz pilnowanie by zwierzęta nie uszkodziły wnętrz lub terenu zewnętrznego. Obecność zwierząt nie może zakłócać wypoczynku innym. Pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane przez zwierzę ponosi osoba będąca w umowie wskazana jako najemca nieruchomości.

18.  Mieszkańcy mogą parkować swoje samochody tylko i wyłącznie przy domu „Leśne Marzenie” oraz na terenie posesji. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenia pojazdów lub mienia w nich pozostawionego.

19. Ze względu na drewnianą konstrukcję części domu, należy przestrzegać zasad ochrony przeciwpożarowej. Nie wolno pozostawiać otwartego ognia bez nadzoru (aneks kuchenny, kominek), użytkować elektrycznych urządzeń grzewczych poza tymi będącymi na wyposażeniu domu, lub innych mogących powodować zagrożenie pożarowe.

20. Z reguły nie pobieramy dodatkowej opłaty za końcowe sprzątanie. W wyjątkowych sytuacjach, kiedy opuszczany obiekt będzie wymagał zwiększonych środków by doprowadzić go do stanu używalności, Goście będą proszeni o jego uprzątniecie lub zostaną obciążeni dodatkowym kosztem.

21. Właściciel lub osoba przez niego upoważniona ma prawo usunąć gości przed zakończeniem terminu pobytu w przypadku naruszenia przez gości zasad współżycia społecznego i bezpieczeństwa, a także gdy goście naruszają porządek i spokój. Do takich przypadków należy zaliczyć np. interwencję Policji, Straży Miejskiej spowodowaną zakłóceniem porządku lub ciszy nocnej. W tym przypadku nie następuje zwrot pieniędzy za najem.

22. Właściciel zastrzega sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających oraz które zachowują się agresywnie w sposób powszechnie uznany za wulgarny.

23.  Przedmioty pozostawione przez wyjeżdżającego gościa będą zwracane w miarę możliwości w najdogodniejszej dla gościa formie. Jeżeli będzie to się wiązać z dodatkowymi kosztami, kwota taka obciąża gościa.

24.  W momencie wynajmu domku każdy gość akceptuje i wyraża zgodę na warunki zawarte w regulaminie.

Życzymy przyjemnego wypoczynku!

© 2013-2018 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl